Lars Kleivan

Lars Kleivan

Kleivan har utgitt boken ”Chairman Mao’s Business School”, hvor hensikten er å påvise at en rekke av sitatene i den berømte boken Mao’s Lille Røde Bok, kan være nyttige som ledestjerner for moderne ledere og eksperter. Dette kombinerer han det sin solide erfaring fra næringslivet. Presentasjonen viser hva formålet med boken har vært og hvordan Chairman Mao’s sitater kan brukes til å skape gode løsninger i moderne organisasjoner. Boken inneholder viktige sitater fra formann Mao om hvilke krav som stilles til topplederne og hvordan man skal behandle sine medarbeidere. Den peker på Mao’s sterke oppfattning av at grundige analyser er viktig for å kunne ta gode beslutninger. Den legger vekt på betydningen av strategiutvikling og planlegging og kontroll samt hvor viktig det er å bekjempe korrupsjon og sløseri.

Tre sentrale begreper i boken er Kontroll, Lønnsomhet og Vekst. Lars’ oppfattning er at i enhver organisasjon er dette begreper man må ha stor respekt for og fokuseringen bør skje i samme rekkefølge. Mange nederlag i næringslivet har skjedd fordi man ikke hadde tok hensyn til disse tre ordene og f. eks. gjorde kontroll til et hedersbegrep. Etter Lars’ presentasjon vil tilhørerne sitte igjen med et bilde av viktige og nyttige ting for lederskapet i og organiseringen av en virksomhet samt kunnskap om Chairman Mao’s tanker – hvorav noe sikkert er overraskende. Han har solid erfaring som presentatør og har en stil som gir gode muligheter for diskusjon og dialog underveis.

Presentasjonen vil kunne gis i ulike formater. Det ene ytterpunktet vil være en times foredrag/presentasjon der bredde, men ikke vil dybde være det sentrale. Det andre ytterpunktet vil kunne være en lenger workshop for et enkelt bedriftsmiljø – der man bruker bokens innhold og Mao’s sitater til å løse konkrete problemer. Presentasjonen fremføres på norsk (i Danmark og Sverige med solid forståelse for forskjellene mellom norsk og disse språkene). Dessuten kan den holdes på Engelsk.

Lars Kleivan

Lars Kleivan

Book en taler

Book en foredragsholder eller få flere informationer - få svar samme arbejdsdag!

Om arrangementet
1
Kontaktoplysninger
2

Book en taler

Book en foredragsholder eller få flere informationer - få svar samme arbejdsdag!

Om arrangementet
1
Kontaktoplysninger
2